Mirka Fialová

Mirka Fialová

Za čas strávený na emku jsem opravdu vděčná. Kromě vzpomínek na nejlepší spolužáky, kteří studium uměli opravdu zpestřit, také ráda vzpomínám na kantory. Nejen že mě díky jejich přístupu škola bavila, ale dokázali mě i připravit na život po střední, za což bych jim chtěla ještě zpětně poděkovat. Jsem ráda, že jsem i dnes s některými v kontaktu. Rovněž mě těší, když vidím, jak škola prosperuje. Ať už jde o nové studijní obory, nebo renovaci areálu. Nyní studuji třetím rokem na Vysoké škole Báňské TU-Ostrava Stavební inženýrství se zaměřením na dopravní stavby.