Jan Pechoušek

Jan Pechoušek

Studium se zaměřením na strojírenství mi dalo především bohaté zkušenosti, které bych rád uplatnil po ukončení mé sportovní kariéry. Největší přínos pro mě měly praxe, díky kterým jsem si mohl vyzkoušet práci se stroji osobně.

Tímto bych rád poděkoval i Ondřejovickým strojírnám. Velký dík patří také všem kantorům, kteří mě během studia provázeli. Nejen za jejich trpělivost, ale i za ochotu mi vycházet vstříc při mé časté absenci. Nejen všem zájemcům, ale i těm, kteří se ještě nerozhodli, vřele doporučuji tuto školu s širokým výběrem oborů, díky kterým budou mít vynikající uplatnění.