Ing. Miroslav Vaculík, Ph.D.

Ing. Miroslav Vaculík, Ph.D.

Na emku jsem začal studovat v roce 1994, kdy jsem nastoupil na učební obor Automechanik. V průběhu studia jsem si velmi vážil pozitivního přístupu vyučujících a celé školy, což také vedlo k rozhodnutí pokračovat dále v nástavbovém studiu Provozní technika, které jsem ukončil v roce 1999. Po studiu na emku jsem úspěšně absolvoval několik studijních oborů na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, kde v současnosti působím jako akademický vědecko-výzkumný pracovník v oblasti brzdových (frikčních) materiálů.

Na emko vzpomínám velice často i teď, ať už na vyučující, nebo na své spolužáky a zážitky, které jsem tam za těch 5 let zažil. Všechny vyučující bych chtěl pozdravit a poděkovat jim za to, jak se o nás starali a co nás všechno naučili. Mnoho užitečných věcí dodnes používám. Líbí se mi také nová prezentace emka jako moderní a rozvíjející se střední školy s množstvím zajímavých studijních oborů.

Všem současným a budoucím studentům přeji jen samé úspěchy a radost při studiu na emku.