Simona Řezníčková

Simona Řezníčková

„Nejvíc se mi líbí, že jsme si všichni rovni, berou nás učitelé jako dospělé lidi, a ne jako děti.“

Simona Řezníčková, emko, stavařka