Úřední deska školy

 6 článků

Školské dokumenty

Základní školské dokumenty ke stažení: Školní řád, Učební plány, apod.

Volby do školské rady

V souladu s Volebním řádem pro konání voleb do školských rad podle článku 9 stanovuji dnem voleb
do Školské rady pondělí 27. května 2024. Místem konání voleb bude SPŠ Jeseník, Dukelská 1240,
Jeseník. Zároveň tímto informuji o možnosti podávat návrhy kandidátů běžnými komunikačními
cestami nejpozději 10 dnů před konáním voleb řediteli školy. Dále informuji, že při hlasování má
volič povinnost prokázat svoji totožnost.
 6 článků