Články

Předchozí | Dalšístrana / 17 0-12 z 199 článků
Filtr
Hledej
Bezpečnost bez hranic 6. 9. 2019

Bezpečnost bez hranic 6. 9. 2019

Policie České republiky vás srdečně zve na tradiční oslavy dne policie. V letošním roce je pro vás připravena mimo ukázky práce Integrovaného záchranného systému, jejich výstroje, výzbroje a techniky také prezentace Aeroklubu Jeseník a Den otevřených dveří SOŠ a SOU strojírenského a stavebního Jeseník.
Burza práce a vzdělání

Burza práce a vzdělání

Ve čtvrtek 12. září 2019 od 9:00 do 16:00 hodin se koná Burza práce a vzdělání. Bližší informace naleznete v detailu článku (leták PDF)

Důležité!!! Pro uchazeče o zahraniční stáž - Erasmus +.

Přihlášky k vyzvednutí ve 3. patře - Lapčíková. 
Termín odevzdání středa 18.9.2019!!! Vybraní uchazeči budou zveřejněni na nástěnce do pátku 20.9.2019 - prosím sledujte!
V pondělí 23.9.2019 v 9:50 v zasedací místnosti č. 202 ve 2. patře již proběhne první informační schůzka a koordinátorkou projektu p. Málkovou - účast povinná! Z vyučování budete  omluveni.

Mgr. Marie Lapčíková

ERASMUS + 2019

Naše škola opět získala grant, a to ve výši 181 174 euro na uspořádání zahraničních odborných stáží pro 48 žáků školy ve školním roce 2019/2020 a 2020/2021.
Projekt bude realizován během 2 let. Celkem se uskuteční 44 krátkodobých stáží, které budou trvat 4 týdny. Dále se uskuteční 4 dlouhodobé tříměsíční stáže v aktivitě ErsmusPro. Projekt je určen pro žáky 2. a 3. ročníků ze studijních oborů Strojírenství a Stavebnictví a z učebních oborů Strojní mechanik, Instalatér, Zedník a Obráběč kovů.

Krátkodobé stáže proběhnou ve 2 destinacích v Irsku (Sligo a Cork) a v Anglii (Portsmouth).
Pískovací kabina

Pískovací kabina

Díky panu řediteli jsme zakoupili do dílen novou pískovací (tryskací) kabinu s objemem 220 litrů, která bude využívána nejen v kroužku Technologie oprav – práce s nadanými žáky.
Sponzorský dar

Sponzorský dar

Touto cestou bychom chtěli poděkovat p. Michalisu Kačerasovi, f. KOVOK, za dlouhodobou a opakovanou pomoc s poskytnutím materiálu pro výuku žáků a svářecí kurzy na naší škole.

Ulomená poloosa v kloubu

Ulomená poloosa v kloubu

Demontovat ulomenou poloosu v kloubu není pro naše kluky žádný problém. Protože tento díl nejde nijak renovovat ani opravit, musíme sehnat jiný-funkční (cena cca 2 500 Kč).
Vrata

Vrata

Taková pěkná vrata se podařila vyrobit našim žákům prvního ročníku pod vedením učitele odborného výcviku Martina Kirakovjana.
Předchozí | Dalšístrana / 17 0-12 z 199 článků