Pořízení CNC strojů, konvenčního obráběcího stroje a vybudování multifunkční výukové učebny

Pořízení CNC strojů, konvenčního obráběcího stroje a vybudování multifunkční výukové učebny

03.10.2018 - 27.09.2027
Projekt řeší modernizaci učebny a vybavení dílen praktické výuky novými CNC stroji (3 kusy) včetně stavebních úprav souvisejících s instalací nových strojů a vybudování multifunkční učebny „MERKUR“.

Tento projekt řeší modernizaci učebny a vybavení dílen praktické výuky novými CNC stroji (3 kusy) včetně stavebních úprav souvisejících s instalací nových strojů.

Pro naše žáky obráběče kovů a strojní mechaniky, byl pořízen konvenční soustruh s digitálním odměřováním, který nám dodala První hanácká BOW spol. s.r.o. Tento soustruh je umístěn ve strojírenské hale, v části obrobna. Postupně byly dodány další dva stroje - Frézovací a vrtací centrum a CNC soustruh.

Jelikož žáci během svého studia získávají nejen teoretické vědomosti, je zapotřebí jim poskytnout i dostatečné praktické zkušenosti, které vedou k lepšímu uplatnění na trhu práce.
Cílem je zvýšit kvalitu infrastruktury střední školy a modernizovat výuku v oborech stavebnictví, strojírenství, strojní mechanik, obráběč kovů, instalatér a zedník.

Některé prostory se v objektu dílen nevyužívají, proto v rámci modernizace vznikne i multifunkční výuková učebna, kde budou zakoupeny stavebnice MERKUR. Díky realizaci projektu se významně podpoří zkvalitnění a zatraktivnění výuky a napomůže tak lepšímu uplatnění žáků na trhu práce. Multifunkční výukovou učebnu „MERKUR“ mohou využívat i děti z MŠ a tímto se podpoří větší zájem dětí předškolního věku o technické a řemeslné činnosti, což bude v budoucnu vést například i k naplňování všech tříd SOŠ a SOU Jeseník. Myslí se i na osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením se speciálními vzdělávacími potřebami. Nejčastěji se jedná o hendikepované, vyčleněné osoby mimo běžný život společnosti a nemožnosti se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace. Díky realizaci projektu dojde k vytvoření moderní polytechnické učebny s bezbariérovým přístupem a vybavením a myslí se i na vybudování venkovní odpočinkové zóny. Vzdělávacího procesu se mohou zúčastnit všichni bez rozdílů. Učebna MERKUR umožní zavedení nových metod výuky s důrazem na získání praktických znalostí a dovedností.

Naše škola se těší z nového projektu a věří, že bude přínosem pro všechny ty, kterých se to bude týkat…

Další fotografie
konvenční soustruh s digitálním odměřováním
konvenční soustruh s digitálním odměřováním
konvenční soustruh s digitálním odměřováním
CNC soustruh
Frézovací a vrtací centrum
IMG_0724.JPG
IMG_0739.JPG
IMG_0750.JPG