Kurz svařování zahájen

Kurz svařování zahájen

01.11.2018 - 01.11.2019
Zahájili jsme pro naše žáky kurz svařování, který probíhá v odpoledních hodinách. Přihlásilo se 6 žáků z různých studijních a učebních oborů, kurz je pro žáky pořádán v rámci volnočasových aktivit.

Do kurzu byl zapůjčen výukový trenažér na svařování od f. EWM Hightec Welding s.r.o., na kterém žáci zkouší různé metody a polohy svařování. Kurz bude zakončen v polovině ledna 2019 závěrečnou zkouškou před zkušebním komisařem. Úspěšným žákům bude vystaven svářecí průkaz.

Aleš Spěváček

Další fotografie
thumbnail_img_0872.jpg
thumbnail_img_0873.jpg
thumbnail_img_0874.jpg