Řez převodovkou - kroužek technologie oprav

Řez převodovkou - kroužek technologie oprav

22.11.2018 - 25.11.2027
Každoročně je naší školou organizován zájmový kroužek „Technologie oprav“. Jedenkrát týdně v době po skončení vyučování kroužek navštěvují nadaní žáci, kteří mají zájem se ve svém volném čase přiučit novým a zajímavým vědomostem a dovednostem.

Každoročně je naší školou organizován zájmový kroužek „Technologie oprav“. Jedenkrát týdně v době po skončení vyučování kroužek navštěvují nadaní žáci, kteří mají zájem se ve svém volném čase přiučit novým a zajímavým vědomostem a dovednostem. Mimo jiné také zhotovují učební pomůcky do výuky pro odborné předměty. V současné době pracují na řezu převodovky a motoru. Většina z nich je přímo zařazena do projektu IKAP - Práce s nadanými žáky.

Ing. Ladislav Šuška

Další fotografie
řez motorem
řez motorem