ERASMUS + 2019

26.08.2019 - 25.10.2019
Naše škola opět získala grant, a to ve výši 181 174 euro na uspořádání zahraničních odborných stáží pro 48 žáků školy ve školním roce 2019/2020 a 2020/2021.
Projekt bude realizován během 2 let. Celkem se uskuteční 44 krátkodobých stáží, které budou trvat 4 týdny. Dále se uskuteční 4 dlouhodobé tříměsíční stáže v aktivitě ErsmusPro. Projekt je určen pro žáky 2. a 3. ročníků ze studijních oborů Strojírenství a Stavebnictví a z učebních oborů Strojní mechanik, Instalatér, Zedník a Obráběč kovů.

Krátkodobé stáže proběhnou ve 2 destinacích v Irsku (Sligo a Cork) a v Anglii (Portsmouth). Stáže ErasmusPro proběhnou v Irsku (Sligo). Všechny stáže se uskuteční v rámci povinné školní praxe žáků. Na stáže žáky doprovodí učitelé školy.

Přehled stáží

2019/2020
•14 žáků pojede na 4týdenní stáž do Irska (Sligo, Cork) a doprovodí je 2 učitelé (1 Sligo a 1 Cork) na první 2 týdny stáže.
•8 žáků pojede na 4týdenní stáž do Anglie (Portsmouth) a doprovodí je 1 učitel na první 2 týdny stáže.
•2 žáci pojedou na 3měsíční stáž do Irska (Sligo).

2020/2021
•14 žáků pojede na 4týdenní stáž do Irska (Sligo, Cork) a doprovodí je 2 učitelé (1 Sligo a 1 Cork) na první 2 týdny stáže.
•8 žáků pojede na 4týdenní stáž do Anglie (Portsmouth) a doprovodí je 1 učitel na první 2 týdny stáže.
•2 žáci pojedou na 3měsíční stáž do Irska (Sligo).

Termíny stáží
4týdenní stáže v Irsku a Anglii proběhnou v období duben–květen 2020 a 2021
3měsíční stáže v Irsku proběhnou v období duben–červenec 2020 a2021. Začátek stáže se bude krýt s krátkodobými mobilitami.


Náplň projektu

Stáže se uskuteční ve firmách z oblasti stavebnictví a strojírenství. Účastníci se budou zdokonalovat ve svém oboru. Dle zaměření účastníků půjde o ovládání a programování CNC strojů, práce na klasických strojích, opravy, seřizování a údržba strojů, servis dopravních prostředků, práce s dílenskými přístroji a nástroji, nové technologické postupy, práce s novými materiály, vykonávání dozoru na stavbách, kontrola kvality a dodržování technologických postupů, projektovaní 2D výkresů a 3D modelů, práce s CAD softwarem, rozměřování, zakládání a osazování stavební konstrukcí, výkon instalatérských prací apod.

Během stáže budou účastníci pracovat pod odborným vedením experta z přijímající organizace a budou plnit JVU ECVET. Praxe bude v rozsahu 6-8 hodin denně, 5 dní v týdnu. Víkendy budou volné a bude na ně zajištěn kulturní program. Účastníci tak budou mít dostatek času poznat hostitelskou zemi.

Na konci stáže obdrží účastníci doklad o získané praxi, tzv. Europass – mobilita, který uznávají zaměstnavatelé a vybrané VŠ v celé EU. Europass usnadní účastníkům stáží získání pracovního místa. Na některých VŠ po předložení Europassu odpouští zájemcům o studium přijímací zkoušky z cizího jazyka.
Doprava na stáž bude zajištěna letecky. Ubytování bude v hostitelských rodinách s polopenzí.
Na počátku stáží (2 týdny) bude v zahraničí přítomný doprovodný učitel. Péči o účastníky bude po celou dobu stáže poskytovat též místní tutor z partnerské organizace.
Před odjezdem na stáž absolvují účastníci několikaměsíční přípravný kurz. Příprava bude zahrnovat jazykový kurz vč. online kurzu OLS, pracovní, organizační a kulturní přípravu. Účastníci budou pracovat na zlepšení angličtiny, seznámí se s cílovou zemí a s průběhem a organizací praxe.

Stáže jsou plně hrazené z prostředků Evropské komise. Účastníci mají zaplacené přípravné kurzy, dopravu na stáž, ubytování a stravu. Dále obdrží kapesné na pobyt, ze kterého si budou moci hradit další stravu, místní dopravu během stáže a jiné pobytové výdaje.

Uchazeči si mohou vyzvednout přihlášku a v září proběhne výběr stážistů.

Mgr. Marie Lapčíková