Důležité!!! Pro uchazeče o zahraniční stáž - Erasmus +.

29.08.2019 - 23.09.2019
Přihlášky k vyzvednutí ve 3. patře - Lapčíková. 
Termín odevzdání středa 18.9.2019!!! Vybraní uchazeči budou zveřejněni na nástěnce do pátku 20.9.2019 - prosím sledujte!
V pondělí 23.9.2019 v 9:50 v zasedací místnosti č. 202 ve 2. patře již proběhne první informační schůzka a koordinátorkou projektu p. Málkovou - účast povinná! Z vyučování budete  omluveni.

Mgr. Marie Lapčíková