eMko získalo ocenění

eMko získalo ocenění

16.12.2019 - 17.04.2020
Ve čtvrtek 12.12.2019 se zástupci naší školy zúčastnili slavnostního večera s názvem Ceny Domu zahraniční spolupráce 2019, který se konal v Praze a na němž probíhalo předávání cen nejlepším projektům v programu Erasmus+, eTwinning, CEEPUS, Euroguidance a Study in the Czech Republic. Akce se zúčastnili mimo jiné přední zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
K našemu velkému potěšení jsme získali 1. místo v kategorii Erasmus + odborné vzdělávání a příprava.
Cílem projektu bylo umožnit žákům oborů z oblasti strojírenství a stavebnictví získat odbornou praxi ve firmách ve Spojeném království a Irsku.
Projektu se zúčastnili jak studenti maturitních oborů, tak oborů učňovských.
Pro studenty měla účast na stážích velkou přidanou hodnotu. Během praxe v zahraničí získali nové odborné dovednosti, zlepšili si své jazykové kompetence. Jako doklad o získané praxi obdrželi certifikát Europass Mobilita, který uznávají zaměstnavatelé v celé Evropské unii.

Mgr. Marie Lapčíková