Informace k distanční výuce

Informace k distanční výuce

09.10.2020 - 16.10.2024
Od 12. 10. 2020 bude výuka na naší škole probíhat až do odvolání distanční formou.
Distanční výuka je ze zákona povinná a nepřítomnost žáka v hodině musí být řádně omluvena. Kontrola účasti žáků v online hodinách bude probíhat nahodile v průběhu dané vyučovací hodiny. Více informací v článku.

Od 12. 10. 2020 bude výuka na naší škole probíhat až do odvolání distanční formou.

Distanční výuka je ze zákona povinná a nepřítomnost žáka v hodině musí být řádně omluvena.
Kontrola účasti žáků v online hodinách bude probíhat nahodile v průběhu dané vyučovací hodiny.

Distanční výuka může být kombinována:
- online výuka bude probíhat v aplikaci MS Teams dle stanoveného náhradního rozvrhu a
- offline výuka (zadávání samostatné práce, zadávání a odevzdávání DÚ) v systému Bakaláři.

Ke komunikaci mezi žáky a učiteli mohou být používány i emaily, popř. jiné komunikační kanály.

Zdroj materiálů ke studiu bude umístěn v systému Bakaláři na nástěnce jednotlivých tříd.

Náhradní online rozvrh bude umísťován do systému Bakaláři – nástěnka školy.

Žáci potřebují k distanční výuce počítač, notebook, tablet nebo chytrý telefon s přístupem na internet.

Výuka na odborném výcviku probíhá normálně dle rozvrhu.

Obědy nebudou v období distanční výuky žákům vydávány, žákům na odborném výcviku budou vydávány.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte třídního učitele.