Na emku vznikne poradenství v oblasti tělesné výchovy a sportu mládeže

Na emku vznikne poradenství v oblasti tělesné výchovy a sportu mládeže

01.12.2020 - 31.12.2021
Jeseník - Střední průmyslová škola Jeseník společně s fakultou Aplikovaných pohybových aktivit (APA) při UP v Olomouci uzavřeli dohodu o vzniku detašovaného pracoviště zaměřeného na poradenství v oblasti tělesné výchovy v našem regionu.

V úterý 30. 11. se sešli vedoucí Centra APA Ondřej Ješina a ředitel SPŠ Jeseník Jiří Viterna a dohodli se, že SPŠ Jeseník se stane vlajkovou lodí Olomouckého kraje v oblasti vzdělávání v APA. Hlavním smyslem a cílem Centra APA je zvýšit a zkvalitnit život žáků, studentů se speciálními potřebami (postižením, znevýhodněním, dlouhodobou nemocí) a začlenit tyto jedince prostřednictvím sportu mezi ostatní.

„V rámci projektu jsme se zavázali organizovat a metodicky podporovat školy, pedagogy, kteří se rozhodli aktivně a smysluplně začleňovat své handicapované žáky do hodin tělesné výchovy. Tento krásný a zajímavý region jsme zvolili zejména pro jeho polohu a nabídky pestrých sportovních aktivit“ říká Ondřej Ješina vedoucí centra APA a zástupce vedoucího katedry APA na UP Olomouc.

Pracoviště bude sloužit zejména ke sdílení a výměně zkušeností pedagogických pracovníků v oblasti rozvoji pohybové gramotnosti. Chtěli bychom pořádat semináře, ve kterých se pedagogové naučí, jak a jakým způsobem začlenit právě tyto žáky a studenty do hodin tělesné výchovy. „Cílem projektu je zvyšovat odbornost tělocvikářů, nejen u nás, ale také na Šumpersku, kam bude mít projekt naší školy přesah,“ uvádí učitelka tělesné výchovy a konzultantka projektu v oblasti APA pro Jesenicko Mrázová Jana.

Naše škola je sice technicky zaměřená - stavebnictví, strojírenství, informační technologie, ale to nám nebrání se rozvíjet i v jiných oblastech. Proto další naší oblastí je ZDRAVÍ, POHYB a SPORT - podpora sportování dětí a mládeže.

Mgr. Jiří Viterna, ředitel, Střední průmyslová škola Jeseník
mobil: +420 723 832 301 
email: viterna@soje.cz