WORKSHOP V ŘETĚZÁRNĚ

WORKSHOP V ŘETĚZÁRNĚ

30.11.2017 -
V rámci projektu „Podpora žáků a pedagogů SOŠ a SOU strojírenského a stavebního Jeseník“ se 30. 11. 2017 uskutečnil Workshop příkladů dobré praxe a zpětné vazby žáků z absolvovaného praktického vyučování třídy STR2 ve firmě Řetězárna a.s. Česká Ves. V rámci Workshopu se žáci seznámili s výrobním programem, využíváním nových technologií, zaměstnaností absolventů naší školy na různých pozicích. Na závěr proběhla diskuze mezi vedením firmy a žáky.
Další fotografie
003.jpg
004.jpg
005.jpg