Olympiáda v českém jazyce – školní kolo

Olympiáda v českém jazyce – školní kolo

13.12.2022 -
Jako každoročně se i letos konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Soutěže se zúčastnilo celkem 8 odvážných dívek a chlapců ze tříd ITE 1 a POS 4.
Úkoly v jazykové části byly jako vždy velmi náročné a vyžadovaly od soutěžících maximální soustředění a bystrý úsudek.
Součástí olympiády byla také část slohová, kde měli žáci napsat práci v celkovém rozsahu 200-300 slov na téma: Když tenkrát napadl sníh... Dlužno říci, že letošní téma žáky nijak nenadchlo. O to více si však cením prací, které i přes náročné téma ukázaly, že v některých dřímá spisovatelská dušička.
Po důkladné opravě a zvažování veškerého pro a proti se na předních příčkách umístili žáci ITE 1 – Dominik Vavrač a Renata Steel Polly Harazim. Role náhradníka zbyla na žákyni Markétu Sýkorovou ze třídy POS 4.
Závěrem bych chtěla poděkovat VŠEM soutěžícím, že se popasovali s tak náročnými úkoly se ctí a že k olympiádě přistupovali velmi zodpovědně. Dominikovi a Renatě přeji v okresním kole hodně zdaru, bystrou mysl a hlavně spisovatelskou slinu!

Mgr. Pavlína Kapustová, organizátor školní kola Olympiády v ČJ