WORKSHOP VE FIRMĚ PTÁČEK-velkoobchod, a.s.

WORKSHOP VE FIRMĚ PTÁČEK-velkoobchod, a.s.

22.01.2018 -
V rámci projektu „Podpora žáků a pedagogů SOŠ a SOU strojírenského a stavebního Jeseník“ se uskutečnil Workshop příkladů dobré praxe a zpětné vazby žáků z absolvovaného praktického vyučování třídy INS2 a STR3 ve firmě PTÁČEK-velkoobchod, a.s. v Jeseníku.

V rámci Workshopu se žáci seznámili s druhy potrubí, spojování potrubí, nářadí a nástrojů pro spojování, tvarování potrubí. Workshopu se s žáky zúčastnil učitel odborných předmětů Ing. Ladislav Šuška a mistr odborného výcviku Aleš Spěváček. Na závěr proběhla diskuze o získaných znalostech. Děkujeme za zajímavý výklad, který nám připravil p. Kuchař Petr, vedoucí prodejny v Jeseníku.

Aleš Spěváček