WORKSHOP - ZÁKLADNÍ PRÁCE V UMĚLECKÉM KOVÁŘSTVÍ

WORKSHOP - ZÁKLADNÍ PRÁCE V UMĚLECKÉM KOVÁŘSTVÍ

26.06.2018 -
Workshopu se zúčastnili členové kabinetu KMK SM 06 a proběhly ukázky kovářských prací kovářů z hostitelské školy a ze SŠP Olomouc, Rooseveltova 79. Byly vykovány ocelové růže, tvarový výkovek Šnek a členové KMK si mohli vykovat jednoduchý výkovek.

Workshop - Základy práce v uměleckém kovářství

Datum a čas: 15. 6. 2018, 14:00 hod.

Organizátor: kabinet strojírenské mechaniky - KMK SM 06 při SOŠ a SOU str. a stav. Jeseník

Místo: CKP SOŠ a SOU str. a stav., Jeseník, Dukelská 1240

Workshopu se zúčastnili členové kabinetu KMK SM 06 a proběhly ukázky kovářských prací kovářů z hostitelské školy a ze SŠP Olomouc, Rooseveltova 79. Byly vykovány ocelové růže, tvarový výkovek Šnek a členové KMK si mohli vykovat jednoduchý výkovek.

Používalo se běžné kovářské nářadí a nástroje, kovářská výheň, kovadlina, elektrická pec.

Všichni účastníci byli proškoleni o BOZP.

Ing. Zora Aichlerová

Další fotografie
kovari_2.jpg
kovari_4.jpg
kovari_5.jpg
kovari_6.jpg
kovari_7.jpg
kovari_8.jpg