Členství v organizacích

Cech topenářů a instalatérů

Hlavním posláním Cechu topenářů a instalatérů ČR je vytvářet podmínky pro prohlubování odborné a lidské úrovně, profesních tradic a cti. Vytvářet podmínky pro spolupráci členů v oblasti podnikání, zavádění inovací a nových technologií. Cech topenářů a instalatérů ČR (CTI ČR) přispívá k rozvoji oboru Instalatér ve škole. Organizuje soutěže pro žá ... (více)

Svaz nástrojáren ČR

Pro obor Obráběč kovů je důležité členství školy ve Svazu nástrojáren ČR. Škola je prostřednictvím tohoto svazu napojena na české nástrojárny a VŠ. Díky tomuto napojení může škola rozvíjet obor Obráběč kovů v souladu s nejnovějšími poznatky průmyslu a vědy. Svaz nástrojáren je dobrovolné zájmové sdružení, které se podílí na vytváření optimálníc ... (více)

Celoživotní vzdělávání

CENTRUM UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje (CUOK) bylo založeno v březnu roku 2008 jako sdružení právnických osob – středních odborných škol z regionů Jeseník, Šumperk, Přerov, Olomouc, Prostějov a bylo zřízeno s podporou Olomouckého kraje a Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) Praha. Sdružení je institucí pro vzdělávací ... (více)

MAS Jesenicko

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o. p. s. Škola je členem MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o. p. s. Ta byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb. Hlavním jejím cílem je rozvoj regionu Jesenicka na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). V MAS Jesenicka je zastoupen veřejný sektor (např. Sdružení měst a obcí Jes ... (více)

Asociace školních sportovních klubů ČR

Asociace školních sportovních klubů ČR se podílí na rozvoji sportu v prostředí základních a středních škol. Školy tak získávají vhodnou organizační a právní platformu pro zakládání sportovních klubů. Těžiště práce spočívá zejména v podpoře sportovních aktivit jako prostředku vyplňování volného času mládeže a jako prevence kriminality, užívání drog ... (více)

eMko podporuje positivJE

eMko podporuje positivJE

Projekt positivJE podporujeme a jsme velice rádi za jejich činnost v okresu Jeseník. Projekt positivJE pomáhá prezentovat Jesenicko jako skvělé místo pro život. Všechny aktivity positivJE vedou k tomu, aby se zastavil nebo alespoň zmírnil odchod mladých lidí mimo okres Jeseník. Další informace: https://www.positivje.cz/

Firma WTC Písečná s.r.o.

Ptáte se co má společného firma WTC Písečná s.r.o. a SOŠ a SOU strojírenské stavební v Jeseníku neboli eMko? Můžeme Vám prozradit, že společných aktivit spolupráce mezi progresivní firmou a eMkem je celá řada, počínaje odbornou praktickou výukou žáků v reálném prostředí firmy, výrobou jednoduchých strojních součástí v rámci produktivní práce žáků, vzd ... (více)

Naše spolupráce s OHK Jeseník

Naše spolupráce s OHK Jeseník

Aktivně spolupracujeme při propagaci školy s OHK Jeseník. Poslední vydařená spolupráce byla na akci: BURZA PRÁCE a VZDĚLÁVÁNÍ JESENÍK 18.10.2018 od 10 hod do 16:30 hod – KAPLE ul. Průchodní. Aktuality z OHK Jeseník