Maturitní zkoušky

V naší škole vyučujeme dva maturitní obory:

Stavebnictví: 36-47-M/01

Strojírenství: 23-41-M/01

Maturitní zkoušky probíhají v řádném jarním a opravném podzimním termínu a skládat je mohou pouze studenti, kteří řádně ukončili čtvrtý ročník studia.

Maturitní zkouška je složena ze tří částí:

 1. Státní maturitní zkouška
 2. Praktická maturitní zkouška
 3. Ústní maturitní zkouška

Státní maturitní zkouška je u obou studijních oborů stejná.

Řádný termín probíhá první týden v květnu, opravný termín je v září. Studenti si mohou zvolit, zda budou státní maturitní zkoušku skládat z cizího jazyka nebo matematiky, zkouška z českého jazyka je pro všechny povinná.

Státní maturitní zkouška z Českého jazyka a literatury a Anglického jazyka se skládá ze dvou částí:

 • Didaktický test
 • Slohová práce

Státní maturitní zkouška z matematiky obsahuje pouze didaktický test.

Praktická maturitní zkouška u oboru Stavebnictví je složena ze dvou částí, které student zpracovává ve dvou dnech; každá část trvá 7 hodin:

 • Stavební konstrukce – studenti navrhují a posuzují železobetonové, ocelové a dřevěné části konstrukcí; prvek z železového betonu doplní výkresem výztuže a tabulkou výztuže.
 • Konstrukční cvičení – studenti pracují v CAD programu, dle zadání vyřeší půdorysy a svislý řez objektem.

Praktická maturitní zkouška u oboru Strojírenství je složena ze tří částí, které student zpracovává ve dvou dnech, oba dny po 7 hodinách:

 • Stavba a provoz strojů – návrh a výpočet strojních součástí a funkčních celků.

 • Konstrukční cvičení (AutoCAD, Inventor) – konstrukce strojní součásti ve 2D, modelování strojní součásti ve 3D.

 • Strojírenská technologie – návrh technologie obrábění – dráhy nástroje graficky pomocí CAM software, tvorba NC programu, jeho transport do CNC výrobního stroje a výroba obrobku.

Ústní (profilová) maturitní zkouška u oboru Stavebnictví

Povinné maturitní předměty:

 • Český jazyk a literatura
 • Pozemní stavitelství
 • Stavební konstrukce

Volitelný maturitní předmět:

 • Anglický jazyk
 • Matematika

Ústní (profilová) maturitní zkouška u oboru Strojírenství

Povinné maturitní předměty:

 • Český jazyk a literatura
 • Stavba a provoz strojů
 • Strojírenská technologie

Volitelný maturitní předmět:

 • Anglický jazyk
 • Matematika

Hodnocení profilové části - strojírenství

Profilová část maturitní zkoušky je vykonávána formou praktické zkoušky a ústní zkoušky. Způsob hodnocení ústní zkoušky je uveřejněn níže v souborech ke stažení po názvem "Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky - strojírenství". Způsob hodnocení praktické zkoušky je uveden níže v souborech ke stažení pod názvem "Příloha č. 1: Způsob hodnocení praktické maturitní zkoušky - ... (více)

Fotografie
DSCN1697.JPG
DSCN1886.JPG
DSCN1822.JPG
DSCN1906.JPG
DSCN1824.JPG
DSCN1735.JPG
DSCN1754.JPG
DSCN0703.JPG
Ke stažení