Pro rodiče

Ukázky prací žáků

Ukázky prací studentů v programech CAD, konkrétně AutoCAD a Inventor. Jedná se o vybrané práce studentů z oboru Strojírenství za dobu existence SOŠ a SOU strojírenského a stavebního Jeseník.

Přehled vyučujících

UČITELÉ TEORETICKÉ VÝUKY +420 584 411 100 Ing. Zora Aichlerová - odborné předměty/výchovná poradkyně Ing. Jan Hurtečák - odborné a všeobecně vzdělávací předměty Ing. Radek Janhuba - odborné předměty Ing. Aleš Karpíšek - odborné předměty Ing. Lenka Küschnerová - odborné předměty Ing. Milan Mikulenka - odborné předměty Ing. Tomáš Polaček - odborné předměty Ing. Daniel Šk ... (více)

Výchovný poradce

Výchovný poradce

Výchovný poradce je v organizační struktuře školy podřízen přímo řediteli školy, případně zástupci ředitele školy, určí-li tak ředitel školy. Není tedy podřízen ani třídním učitelům, metodikovi prevence ani není odpovědný za práci pedagogicko-psychologické poradny. Zaměřuje se především na integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vče ... (více)

eMko v médiích

V sekci eMko v médiích lze najít odkazy, či přímo články, kde píší o naší škole jiná informační média.

Fotografie
Pro rodiče
Pro rodiče
Pro rodiče
Pro rodiče
Pro rodiče