Pro zájemce

Studijní obory

Nabízíme 3 čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou: Strojírenství (23-41-M/01), Stavebnictví (36-47-M/01), Informační technologie (18-20-M/01) a 2leté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou: Provozní technika (23-43-L/51).

Učební obory

Nabízíme 3leté učební obory: Instalatér (36-52-H/03), Obráběč kovů (23-56-H/01), Strojní mechanik (23-51-H/01), Zedník (36-67-H/01), Elektrikář (26-51-H/01).

Přijímací řízení ke vzdělávání

Přijímací řízení ke vzdělávání

Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, pokud školský zákon nestanoví jinak, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vho ... (více)

Domov mládeže

Domov mládeže

Budova domova mládeže je součástí komplexu školy a školní jídelny. Žáci jsou ubytováni převážně ve třílůžkových pokojích, které jsou řešeny jako buňka (dva pokoje mají společnou koupelnu a WC). Na každém patře je k dispozici vybavená kuchyňka, společenská místnost s TV, ve 4. patře posilovna. Také je možnost připojení Wifi. Cena za ubytování činí 1400 K ... (více)

Stipendium

Pokud žák splní předepsaná kritéria stipendijního řádu, má nárok na tzv. prospěchové stipendium. Výše dosažené prospěchové odměny se liší v závislosti na studovaném oboru a navštěvovaném ročníku. Na naší škole jsou takto podporované učňovské obory - Strojní mechanik (23-51-H/01), Obráběč kovů (23-56-H/01), Zedník (36-67-H/01) a nově od školního roku 2019/20 Instalatér (36-52-H/01). Dále technick ... (více)