Studijní obor - Provozní technika

23-43-L/51

2letý maturitní obor, navazující na 3leté učební strojírenské obory.

Vhodné pro absolventy učebních oborů ze skupiny Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23), celkem 109 oborů dle NSK.

Absolvent se uplatní ve strojírenských firmách a provozech v povolání:

  • strojírenský technik – technolog nebo konstruktér
  • mistr ve strojírenských výrobních provozech
  • strojírenský dispečer a kontrolor
  • zkušební technik, servisní technik
  • obsluha CNC strojů a zařízení

Studenti tohoto oboru se učí pracovat s CAD – CAM technologiemi a softwary, které používají strojírenské podniky. Projektují a kreslí v AutoCADu a Inventoru, navrhují technologie obrábění pomocí PowerMILLu nebo ve WorkNC.

Během studia mají žáci možnost seznámit se s výrobními pracovišti našich sociálních partnerů, např. Ondřejovická strojírna, a.s. a Řetězárna Česká Ves, a.s.

Po maturitě mohou absolventi studovat na vysokých školách technického směru nebo nastoupit do strojírenských podniků.

Po nástupu do praxe jsou schopni vypracovat strojírenskou výrobní dokumentaci, navrhovat vhodné způsoby výroby, volit technická zařízení, nářadí, nástroje, výrobní pomůcky pro strojírenství. Mohou obsluhovat CNC obráběcí stroje, upravovat programy a vykonávat další práce, související s touto technologií.

Ke stažení