Studijní obor - Stavebnictví

36-47-M/01

4letý studijní obor zakončený státní maturitou a podporovaný krajským stipendiem. Absolventi jsou připraveni k vypracování projektové dokumentace a k následným pracím s nimi. Umí navrhovat jednoduché stavby a příslušné části staveb charakteru pozemního stavitelství včetně dotyčných stavebních úprav.

Žáci se učí pracovat se softwary užívané ve stavebních a projekčních firmách, základem je AutoCAD, nástavbové programy Architecture a CADkon. V průběhu studia zvládnou zpracovat projekt pro různé stavební celky, například projektování obytných domů, silnic, technického vybavení a zajištění staveb, základy geodézie, ekonomiku stavebního provozu.

Uplatnění nacházejí ve stavebních a projekčních firmách jako pracovníci projekce, stavební technologie, rozpočtování staveb, stavbyvedoucí, pracovníci stavebního dozoru. Po maturitě mohou studovat na vysokých školách technického směru.

Ke stažení