Studijní obor - Strojírenství

23-41-M/01

4letý maturitní obor s velmi dobrou uplatnitelností na trhu práce podporovaný krajským stipendiem.

Absolventi tohoto oboru mohou pracovat jako konstruktéři, technologové nebo provozní mistři, kontroloři řízení jakosti, pracovníci přípravy výroby.

V naší škole se učí pracovat s technologiemi, které používají strojírenské firmy:

Softwary Auto CAD, Inventor pro konstruování a kreslení součástí pomocí počítače. Později PowerMILL, výhledově WorkNC jsou technologické softwary, které slouží pro návrh technologie obrábění součástí. Během studia mají žáci mnoho příležitostí seznámit se s budoucí profesí přímo na odborných pracovištích ve firmách. Spolupracujeme dlouhodobě s Ondřejovickou strojírnou, a.s. a Řetězárnou a.s. Česká Ves. Pokud žák studuje s dobrým prospěchem, může pobírat stipendium 1500 až 2 000 Kč měsíčně. Po maturitě lze studovat na vysokých školách většinou technického směru nebo nastoupit do strojírenských firem.

Ke stažení