Studijní obory

Nabízíme 3 čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou: Strojírenství (23-41-M/01), Stavebnictví (36-47-M/01), Informační technologie (18-20-M/01) a 2leté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou: Provozní technika (23-43-L/51).

Studijní obor - Strojírenství

23-41-M/01 4letý maturitní obor s velmi dobrou uplatnitelností na trhu práce podporovaný krajským stipendiem. Absolventi tohoto oboru mohou pracovat jako konstruktéři, technologové nebo provozní mistři, kontroloři řízení jakosti, pracovníci přípravy výroby. V naší škole se učí pracovat s technologiemi, které používají strojírenské firmy: Softwary Auto CAD, ... (více)

Studijní obor - Stavebnictví

Studijní obor - Stavebnictví

36-47-M/01 4letý studijní obor zakončený státní maturitou a podporovaný krajským stipendiem. Absolventi jsou připraveni k vypracování projektové dokumentace a k následným pracím s nimi. Umí navrhovat jednoduché stavby a příslušné části staveb charakteru pozemního stavitelství včetně dotyčných stavebních úprav. Žáci se učí pracovat se softwary užívané ve stavebních ... (více)

Studijní obor - Informační technologie

18-20-M/01 Žáci se naučí: - na základní úrovni navrhovat a sestavovat počítače a udržovat je v provozu - instalovat, konfigurovat a spravovat operační systémy a další programy - zabezpečovat data před jejich zneužitím a chránit je před zničením - podporovat uživatele při práci s výpočetní technikou - navrhovat, sestavovat a konfigurovat počítačoví sítě a administrovat je - spravo ... (více)

Studijní obor - Provozní technika

Studijní obor - Provozní technika

23-43-L/51 2letý maturitní obor, navazující na 3leté učební strojírenské obory. Vhodné pro absolventy učebních oborů ze skupiny Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23), celkem 109 oborů dle NSK. Absolvent se uplatní ve strojírenských firmách a provozech v povolání: strojírenský technik – technolog nebo konstruktér mistr ve strojírenských vý ... (více)