Učební obor - Elektrikář

26-51-H/01

Uplatnění absolventa v praxi:

Základem je uplatnění v povoláních elektromechanik, mechanik měřících a regulačních zařízení, provozní elektrikář, elektrikář zabezpečovacích zařízení, montér rozvodných sítí, stavební elektrikář, provozní elektrikář železniční a důlní dopravy, případně jako dělník s vyšší kvalifikací, pracovník servisu, kontrolor jakosti, prodavač dealer a samostatný podnikatel v oblasti výroby, montáže a prodeje elektrotechnického zboží.

Absolvent umí:

Provádět montážní, opravárenské, údržbářské práce na elektrických zařízeních pod odborným dohledem v souladu s požadavky BOZP a s vyhláškou o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Odborně zajišťovat provoz elektrotechnických zařízení.

Měřit a testovat různé typy elektrotechnických strojů, elektrospotřebičů a specializovaných zařízení využívajících ke své činnosti elektrickou energii.

Benefity:

Získá Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky č. 50/1978, Sb. a osvědčení montéra elektronických zabezpečovacích systémů.

Odborné exkurze a praxe v podnicích, zahraniční stáže v programu Erasmus+.

Stravování ve školní jídelně, ubytování hotelového typu.

Rozsáhlé sportovní zázemí společně se zájmovými kroužky s možností aktivního využití volného času. Obor je zařazen do motivačního programu pro střední školy, žáci dostávají stipendium