Učební obor - Instalatér

36-52-H/01

3letý učební obor zakončený jednotnou státní závěrečnou zkouškou je vyhledávaný trhem práce a je velmi dobře uplatnitelným řemeslem.

Žáci se učí provádět vodoinstalatérské a topenářské práce, instalace odpadů, rozvody plynu a vody a montáže plynových spotřebičů. Získají svářečský průkaz pro svařování plamenem ocelových trubek, svařování plastů a zároveň obdrží osvědčení k provádění rozvodů vody a topení z mědi.

Po vyučení mohou pokračovat ve studiu v nástavbovém studiu a získat maturitu, která přispěje ke zvýšení jejich kvalifikace. Absolventi se uplatní jako instalatéři ve firmách při montáži nových strojů a zařízení, při opravárenských a servisních pracích v domáctnostech, při opravách a montážích topení a plynových zařízeních, kde mohou pracovat jako zaměstnanci OSVČ.

Žáci získají svářečské oprávnění na:

a) Svařování kovů:

 • svařování plamenem ZK 311 1.1
 • dělení materiálu kyslíkem ZP 311 - 2

b) Svařování plastů:

 • ZK 11 P 2,3 - svařování plastů na tupo
 • ZK 15 P2 - svařování polyfúzní

c) Pájení a lisování mědi:

 • ZP 912 - 9 31 pájení na tvrdo
 • ZP 942 - 8 31 pájení na měkko
 • kurz lisovaných spojů

Žák bude umět:

 • vykonávat instalatérské práce, montáž, opravy a údržbu vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a plynu včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů v objektech bytové, občanské, popř. průmyslové výstavby
 • znát zdroje a získávání energie
 • znát rozvodné systémy a jejich uspořádání, včetně materiálu a zásad montáže
 • znát princip a využití základních armatur
 • orientovat se a číst průvodní technickou instalační dokumentaci a kreslit montážní náčrty - na základě této dokumentace umí zpracovat výpis materiálu a sestavit kompletní technicko-ekonomickou nabídku zákazníkovi
 • orientovat se v materiálové a technologické nabídce výrobních a obchodních firem
 • používat při montáži a doporučovat zákazníkovi pouze řádně ověřené a certifikované výrobky
 • dodržovat bezpečnost práce, používat mechanizované nástroje a speciální zařízení v souladu s platnými předpisy pro jejich provoz
 • respektovat ve své odborné praxi pravidla ochrany životního prostředí

Praxe prvního ročníku probíhá v dílnách naší školy pod vedením učitele odborného výcviku. Praxe druhého a třetího ročníku je vykonávána na pracovištích sociálních partnerů, kde se na základě smlouvy naši žáci zdokonalují v instalatérských pracích. Za odvedenou práci dostávají od sociálních partnerů finanční odměnu. Odměna je závislá na kvalitě odvedené produktivní práce.

Po získání výučního listu je možno na naší škole pokračovat v nástavbovém studiu „Provozní technika“, který je dvouletý a je zakončen maturitní zkouškou.

Absolventi učebního oboru mají šanci uplatnění na trhu práce v získané kvalifikaci.

Ke stažení