Učební obor - Kameník

36-54-H/01

Z důvodu nízkého počtu zájemců se nám v letošním školním roce nepodařilo tento obor otevřít.

3letý učební obor zakončený jednotnou státní závěrečnou zkouškou, který je rovněž podporovaný krajským stipentiem. Vzhledem k dlouhodobé absenci těchto pracovníků na trhu práce je vysoká uplatnitelnost tohoto oboru.

Žáci se učí volit a používat správné technologické postupy, udržovat nářadí a pracovní pomůcky, ruční mechanizované nářadí, připravovat a organizovat pracoviště, stanovit potřebu materiálu. Dokážou používat materiály pro kamenické práce, jejich vlastnosti a účel použití. Při práci vykonávají tyto práce s kamenem: řezání, broušení, vrtání, štípání, sekání, osazování dlažeb a obkladů. Jsou vedeni ke zhotovení pracovní dokumentace (zakázkový list, stavební deník).

Absolventi se uplatní v lomech při základních kamenických pracích, tj. ruční a strojní opracování kamene, při manipulování se surovinou a s polotovary ručně a pomocí mechanizace. Dále jako pracovníci v kamenických dílnách pro zhotovování náhrobků, osazování obkladů a dlažeb z kamenných desek a kvádrů, pro sekání písma ručně a strojně. Mohou pracovat jako zaměstnanci nebo OSVČ.