Učební obor - Zedník

36-67-H/01

3letý učební obor zakončený jednotnou státní závěrečnou zkouškou je velmi vyhledávaným trhem práce a podporovaný krajským stipendiem.

Je schopen provádět základní zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, monolitické a montované vodorovné konstrukce, povrchové úpravy, jednoduché tepelné izolace a hydroizolace, osazovat výrobky přidružené stavební výroby a práce při přestavbách budov. Dále může plnit pracovní úkoly při výkonu speciálních prací na stavbách, jako zateplování budov, sanace vlhkého zdiva, obkladačské práce a výstavba montovaných staveb. Může připravovat a organizovat pracoviště, stanovit potřebu materiálu a počet pracovníků, volit a používat potřebné nářadí, pracovní pomůcky a mechanizační prostředky a udržovat je. Umí správně používat materiál a výrobky pro zednické práce, využívat správný postup prací.

Absolventi se uplatní ve stavebních firmách v povolání zedník, a to v pozici zaměstnance nebo jako OSVČ.

Popis učebního oboru:

Zdění základů, nosných a výplňových zdí, příček a komínů. Osazování prefabrikátů, bloků a panelů a výrobků přidružené stavební výroby. Provádění jednoduchých hydroizolací a tepelných izolací, vnitřních a vnějších omítek, obkladačských a kladečských prací. Provádění oprav a rekonstrukcí budov včetně jednodušších sanací vlhkého zdiva, zateplování budov a montáže sádrokartonových konstrukcí.

Žák bude umět:

 • číst stavební výkresy a orientovat se v projektové a technické dokumentaci staveb
 • zhotovit jednoduché technické náčrty
 • převzít materiál určený k vykonání práce
 • připravovat a používat potřebné nářadí a udržovat je
 • rozměřit, správně založit a osadit stavební konstrukce
 • volit správný technologický postup a organizaci práce
 • postavit a demontovat lehké lešení, které nevyžaduje speciální školení podle platných bezpečnostních předpisů
 • připravit si a případně upravit pracoviště
 • dopravit materiál a připravit jej před jeho zpracováním
 • hospodárně využívat energii a svěřené materiální hodnoty
 • sledovat a hodnotit množství a kvalitu vykonané práce

Praxe prvního až třetího ročníku je vykonávána na pracovištích sociálních partnerů nebo na smluvních pracovištích pod vedením učitele odborného výcviku. Za odvedenou práci dostávají žáci finanční odměnu, která je závislá na kvalitě a množství odvedené produktivní práce. Další hmotnou podporou je stipendium Olomouckého kraje, které činí 300 až 500 Kč za měsíc.

Absolventi učebního oboru mají velkou šanci uplatnění na trhu práce.

Fotografie
17966382_10155200697151506_5838842210574872491_o.jpg
17972159_10155200697201506_7231661961586714847_o.jpg
17966861_10155200697496506_8983658576660924542_o.jpg
17972348_10155200697521506_4561162574003817345_o.jpg
21768809_10155680309011506_4750046605982995981_o.jpg
21993191_10155680309021506_2190367518519413394_o.jpg
Ke stažení