Učňovské zkoušky

V naší škole vyučujeme pět oborů, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem:

Strojní mechanik: 23-51-H/01

Instalatér: 36-52-H/01

Obráběč kovů: 23-56-H/01

Zedník: 36-67-H/01

Elektrikář: 26-51-H/01

Termíny:

  • zkoušky v řádném termínu - červen příslušného školního roku
  • I. opravný termín - září následujícího školního roku
  • II. opravný termín - prosinec následujícího školního roku
  • žáci obdrží vždy harmonogram zkoušek

Závěrečná zkouška je složena ze tří částí (zákon 561/2004 Sb. § 74):

  1. Písemná zkouška
  2. Praktická zkouška z odborného výcviku
  3. Ústní zkouška

Žáci naší školy konají závěrečnou zkoušku na základě jednotného zadání, které vytváří Národní ústav vzdělávání v rámci projektu „Nová závěrečná zkouška“. Podstatou nové závěrečné zkoušky je jednotné zadání, které se vytváří pro každý obor vzdělání. Na jeho vývoji spolupracují učitelé SOŠ a SOU s odborníky z praxe. Sjednocení požadavků na obsah závěrečné zkoušky zvyšuje srovnatelnost výsledků vzdělávání v učebních oborech a má významný vliv na kvalitu přípravy žáků a jejich dobré uplatnění v praxi.

Písemná zkouška

Ředitel školy vybere nejméně tři z témat zpracovaných v zadání. Žák si volí jedno z nich.

Praktická zkouška

Ředitel školy vybere nejméně jedno ze zpracovaných témat. V případě, že vybere více témat, žáci si konkrétní téma losují. Praktická závěrečná zkouška trvá dva dny, probíhá na dílnách odborného výcviku dle vypracovaného harmonogramu.

Ústní zkouška

Jednotné zadání obsahuje 30 témat, ředitel školy z nich vybere pro závěrečnou zkoušku nejméně 25. Struktura témat je jednotná – každé téma obsahuje odbornou otázku podle zaměření a jednu otázku ze světa práce. Žáci si z vybraných témat losují.

Žák, který vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, obdrží:

  • výuční list
  • vysvědčení o závěrečné zkoušce
  • Europass – potvrzení o kvalifikaci v anglickém jazyce
Fotografie
18766832_10155333033466506_8107818092845074028_o.jpg
18880320_10155333033406506_3411389163300353266_o.jpg
18879894_10155349466846506_6770786470834414586_o.jpg
18922462_10155349466831506_1002751453198398592_o.jpg
19023321_10155349466991506_7205776657916157421_o.jpg
19250408_10155395154776506_2930188389653340177_o.jpg
19388400_10155395154591506_7171611686706854524_o.jpg
19390904_10155395154336506_802789177749531765_o.jpg
19401877_10155395153881506_5625943876844904327_o.jpg
19401970_10155395154631506_8553680127407453159_o.jpg
19401972_10155407370901506_2110645387148032444_o.jpg
19417578_10155407370446506_10610135861036934_o.jpg
19441926_10155407371111506_1550186423637480769_o.jpg
Ke stažení