Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Termín připravujeme

Přihlášky ke studiu pro 2. kolo přijímacího řízení je možné zasílat poštou na adresu školy nebo předat osobně na recepci do ??.??.2019