Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Přihlášky ke studiu pro 1. kolo přijímacího řízení je možné zasílat poštou na adresu školy, nebo předat osobně na recepci do 1. 3. 2020.

Ke stažení