Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 se bude konat v pondělí 8. června 2020.

Uchazeči obdrží v dostatečném předstihu pozvánku s podrobnými pokyny.


Přihlášky ke studiu pro 1. kolo přijímacího řízení je možné zasílat poštou na adresu školy, nebo předat osobně na recepci do 1. 3. 2020.

Výsledky přijímacího řízení do učebních oborů budou zveřejněny dne 30. 4. 2020 na webových stránkách školy a ve vestibulu školy.

Ke stažení