Učňovské zkoušky

V naší škole vyučujeme pět oborů, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem:

Strojní mechanik: 23-51-H/01

Instalatér: 36-52-H/01

Obráběč kovů: 23-56-H/01

Zedník: 36-67-H/01

Elektrikář: 26-51-H/01

Úprava závěrečných zkoušek 2021

Termíny:

  • zkoušky v řádném termínu - červen příslušného školního roku
  • I. opravný termín - září následujícího školního roku
  • II. opravný termín - prosinec následujícího školního roku
  • žáci obdrží vždy harmonogram zkoušek

Závěrečná zkouška je složena ze tří částí (zákon 561/2004 Sb. § 74):

  1. Písemná zkouška
  2. Praktická zkouška z odborného výcviku
  3. Ústní zkouška

Žáci naší školy konají závěrečnou zkoušku na základě jednotného zadání, které vytváří Národní ústav vzdělávání v rámci projektu „Jednotná závěrečná zkouška“. Podstatou závěrečné zkoušky je jednotné zadání, které se vytváří pro každý obor vzdělání. Na jeho vývoji spolupracují učitelé SPŠ s odborníky z praxe. Sjednocení požadavků na obsah závěrečné zkoušky zvyšuje srovnatelnost výsledků vzdělávání v učebních oborech a má významný vliv na kvalitu přípravy žáků a jejich dobré uplatnění v praxi.

Písemná zkouška

Ředitel školy vybere nejméně tři z témat zpracovaných v zadání. Žák si volí jedno z nich.

Praktická zkouška

Ředitel školy vybere nejméně jedno ze zpracovaných témat. V případě, že vybere více témat, žáci si konkrétní téma losují. Praktická závěrečná zkouška trvá dva dny, probíhá na dílnách odborného výcviku dle vypracovaného harmonogramu.

Ústní zkouška

Jednotné zadání obsahuje 30 témat, ředitel školy z nich vybere pro závěrečnou zkoušku nejméně 25. Struktura témat je jednotná – každé téma obsahuje odbornou otázku podle zaměření a jednu otázku ze světa práce. Žáci si z vybraných témat losují.

Žák, který vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, obdrží:

  • výuční list
  • vysvědčení o závěrečné zkoušce
  • Europass – potvrzení o kvalifikaci v anglickém jazyce
Fotografie
104769819_576465383299267_3746049407227063543_n.jpg
20200608_100146.jpg
20200605_070525.jpg
20200608_100133.jpg
20200608_100149.jpg
20200608_100257.jpg
20200608_100333.jpg
20200608_100252.jpg
20200608_121347.jpg
20200608_100601.jpg
20200608_100533.jpg
20200605_070552.jpg
20200605_070449.jpg
20200605_085835.jpg
20200604_131121.jpg
20200605_085644.jpg
20200604_103139.jpg
20200604_085641.jpg
aaaaaa.jpg
Ke stažení