Jídelníček domova mládeže

jídelníček ve čtvrtek 28. září 2023

S t á t n í  s v á t e k.
PDF Verze

Alergeny a případné fotografie jednotlivých jídel zobrazíte kliknutím na název jídla.

Váha syrového masa v gramech:
6-11let 11-15let 15-18let nad 18let
70g 80g 90g 100g