Provozní řád školní jídelny

ZÁSADY PROVOZU

Školní jídelna zajišťuje stravování žákům a zaměstnancům Střední průmyslové školy Jeseník, Dukelská 1240, příchozím strávníkům a vývozem. Ubytovaným studentům na domově mládeže je zajišťována celodenní strava. Jídelní lístek je sestavován na základě dodržování spotřebního koše sledovaných potravin a je vyvěšen v jídelně, u objednávkového místa a webových stránkách školy.

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování ze dne 1. 4. 2008, FN metodikou spotřebního koše, nařízením ES - 1. 1. 2006 č. 852/2004, o hygieně potravin, ES č. 178/2002 systém HACCP, školským zákonem č. 561/2004 Sb. ze dne 4. 7. 2008, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování ze dne 9. 5. 2008, o fondu kulturních a sociálních potřeb (podle § 119 zákona č. 317/2008 Sb. - stravování zaměstnanců není součástí školního stravování) - ve znění pozdějších předpisů.

Od 13. 12. 2014 má školní jídelna pouze informativní povinnost označovat alergeny v potravinách podle zákona 113/2005 Sb. §8 odst. 10, příloha č. 1, tak jako každý výrobce potravin a pokrmů. Jídelna nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků na příslušné potraviny. Tuto skutečnost si musí každý strávník kontrolovat sám.

 

ORGANIZACE VÝDEJE STRAVY

 

Výdejní doba:

  • snídaně vč. přesnídávky: 6:15 - 7:30
  • obědy: 11:30 - 13:30
  • večeře vč. svačiny, II. večeře: 17:40 - 18:30

 

Výdejní dobu je nutno dodržovat z důvodu systému HACCP (kritické body). Jídlo vydané ve školní jídelně je určeno k přímé spotřebě (vyhláška 107/2005 Sb. § 2 odst. 7). Výdej stravy nemocným žákům je možný pouze první den nemoci (zákon 561/2004 Sb., § 119). Vstup do jídelny je možný pouze s platným elektronickým čipem a s řádně přihlášenou stravou. V případě, že strávník zapomněl elektronický čip, požádá vedoucí školní jídelny o vydání náhradní stravenky, ta mu bude vydána na jeden den. V případě trvalé ztráty elektronického čipu si strávník musí zakoupit čip nový. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny vedoucí kuchařky a dozorujícího pedagoga. Dozor se provádí podle školského zákona č.561/2004 Sb., § 119 a podle Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školským řízení MŠMT ČR č. j. 14 269/2001- 26, čl. 14 odst. 3. Rozpis dozoru je vyvěšen v jídelně.

Po vstupu do jídelny strávník přiloží elektronický čip ke čtečce a ta mu odepíše cenu jednoho jídla. Odebere polévku a hlavní jídlo a sám si nalije nápoj. Po skončení konzumace jídla odnese podnos s talíři a příborem na místo k tomu určené.

Úklid jídelny během výdeje stravy provádějí pracovnice školní jídelny, které odpovídají za čistotu stolů během celé výdejní doby.

Snídaně je vydána společně s přesnídávkou, odpolední svačina a II. večeře pro 15leté společně s večeří. V tomto smyslu je i vykalkulována cena snídaní a večeří.

 

Fotografie
_a9q8947.jpg
Pohled jídelna
Nápojový automat
Ke stažení