Technologie oprav

Projekt IKAP - práce s nadanými žáky

Projekt IKAP - práce s nadanými žáky

V rámci projektu IKAP - Práce s nadanými žáky - byly vyhotoveny první názorné učební pomůcky pro zkvalitnění výuky odborných předmětů. Na fotodokumentaci je zachyceno excentrické olejové čerpadlo mazání motoru dnešních automobilů. Žáci si mohou čerpadlo složit a rozložit a pochopit tak funkci tohoto nezbytného zařízení motoru.

Řez převodovkou

Řez převodovkou

Každoročně je naší školou organizován zájmový kroužek „Technologie oprav“. Jedenkrát týdně v době po skončení vyučování kroužek navštěvují nadaní žáci, kteří mají zájem se ve svém volném čase přiučit novým a zajímavým vědomostem a dovednostem. Každoročně je naší školou organizován zájmový kroužek „Technologie oprav“. Jedenkrát týdně v do ... (více)

Ukázka z hodiny – Odborná praxe

Ukázka z hodiny – Odborná praxe

Žáci studijního oboru Strojírenství absolvují od prvního ročníku také předmět Odborná praxe. I když tento předmět je dotován jen dvěma hodinami týdně, musí žáci zvládnout základy ručního opracování kovů, které sestává z plošného měření a orýsování, řezání, pilování, slícování dvou dílů, ruční řezání závitů a strojního vrtání. Na ilustra ... (více)