Intr Life 2018

V příloze je umístěna prezentace shrnující rok 2018 v domově mládeže.

Ke stažení