Studijní obor - Informační technologie

18-20-M/01

Žáci se naučí:
- na základní úrovni navrhovat a sestavovat počítače a udržovat je v provozu
- instalovat, konfigurovat a spravovat operační systémy a další programy
- zabezpečovat data před jejich zneužitím a chránit je před zničením
- podporovat uživatele při práci s výpočetní technikou
- navrhovat, sestavovat a konfigurovat počítačoví sítě a administrovat je
- spravovat databáze
-  vytvářet počítačové programy a webové stránky

Uplatnění absolventů:
- kvalifikovaní techničtí pracovníci – technici prostředků výpočetní techniky
- pracovníci uživatelské podpory
- programátoři
- správci aplikací, operačních systémů, počítačových sítí
- obchodníci s prostředky informačních technologií

- možnost pokračování studia na VŠ v oborech informatiky, výpočetní techniky, elektrotechniky, ekonomiky