Koronavir - informace pro studenty

V souvislostí s nastalou situací kolem preventivních opatření ohledně nákazy COVID-19, škola zavádí formu distančního studia pro všechny žáky.

Výuka všech vyučovacích předmětů bude probíhat přes vzdálené připojení k systému Bakaláři (odkaz naleznete ZDE). Všichni žáci mají povinnost sledovat zapsané téma hodiny, zadané úkoly a termíny jejich odevzdání. Tyto úkoly budou součástí klasifikace za jednotlivé vyučovací předměty.

V případě nejasností můžete kontaktovat vyučující přes emailovou komunikaci. Kontakty naleznete ZDE.

Rozcestník pro žáky posledních ročníků:

Níže také najdete informace Krajského úřadu Olomouc o koronaviru a postup jak se chovat při podezření na nákazu.

POS/STR 4 - distanční studium

Třída POS4 ČJ: přiložené materiály k samostudiu AJ: přiložené soubory, první příloha je text s obecnými pokyny, další soubory jsou maturitní otázky ke stažení pro studenty M: žáky konající MZ z matematiky zkontaktuje vyučující předmětu Mgr. Velcová Eva žáci individuálně opakují zdroje: https://www.statnimaturita-matika.cz/ https://maturita.cer ... (více)

NSD 2 - distanční studium

Pro studenty NSD2 byla vytvořena skupina MATURANTI 2020 na facebooku pro účely distančního studia. Všem těmto studentům byla zaslána e-pozvánka Mgr. Adrianou Kowalcze. V této skupině bude průběžně umisťováno učivo k samostudiu a úkoly k procvičení teorie. Jakékoliv nejasnosti mohou studenti řešit buď formou fb-komunikace, nebo se mohou obracet na jednotlivé kantory prost ... (více)

INS/ZED 3 - distanční studium

Doporučení pro 3. ročníky učebních oborů instalatér a zedník Kontaktujte učitele odborných předmětů za účelem zadání a případných konzultací k opakovacím tématům závěrečných zkoušek. Emailové kontakty lze najít na https://www.soje.cz/cz/adresar/.

OBR/SME 3 - distanční studium

Doporučení pro 3. ročníky učebních oborů obráběč kovů a strojní mechanik Kontaktujte učitele odborných předmětů za účelem zadání a případných konzultací k opakovacím tématům závěrečných zkoušek. Emailové kontakty lze najít na https://www.soje.cz/cz/adresar/.

Uvolnění vládních opatření květen 2020

V souvislosti s uvolňováním vládních nařízení, které uvadíme níže: budeme realizovat nařízená opatření pro žáky posledních ročníků - pro přípravu na maturity a závěřečné zkoušky. Vpřílohách nalezente čestné prohlášení (hlavně pro nezletilé žáky, které je nutné podepsat zákonnými zástupci) a pokyny pro ochranu zdraví. Prosím seznamte se s těmito pokyny. ... (více)

Ke stažení