OBR/SME 3 - distanční studium

Doporučení pro 3. ročníky učebních oborů obráběč kovů a strojní mechanik

Kontaktujte učitele odborných předmětů za účelem zadání a případných konzultací k opakovacím tématům závěrečných zkoušek. Emailové kontakty lze najít na https://www.soje.cz/cz/adresar/.