Přijímací řízení

Oznámení o přijímání přihlášek na ubytování ve školním roce 2020/2021.

Domov mládeže při SPŠ Jeseník, již nyní přijímá přihlášky na ubytování pro školní rok 2020/2021. V přihlášce vyplňte čitelně e-mailovou adresu, na kterou Vám bude odesláno vyjádření o přijetí a pokyny k nástupu na DM.

Konečný termín pro odevzdání přihlášek je 22. 6. 2020.

Přihlášky si můžete stáhnout v sekci ke stažení

Kubalová Lucie
vedoucí vychovatelka