Kariérové poradenství

Na naší škole byla nově zřízena pozice školního kariérového poradce, kterou vykonává Mgr. Marie Lapčíková. Náplní práce kariérového poradce je :

 • doporučování vhodných informačních zdrojů a vhodných poradenských subjektů v návaznosti na žákovu situaci a poradenské potřeby;
 • příprava pro vstup na trh práce (příprava na pracovní pohovor, pomoc, konzultace při zpracování CV);
 • poradenství v oblasti mobility a profesních příležitostí v zahraničí;
 • komunikace s rodiči, včetně skupinového poradenství pro žáky a rodiče;
 • podpora žáků se s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasným ukončením studia při výběru povolání a při vstupu na trh práce;
 • spolupráce s krajskými institucemi, organizacemi a firmami při realizaci průřezového tématu Člověk a svět práce ve školách a podpoře při vstupu na trh práce, realizace exkurzí, spolupráce s ÚP ČR a poradenskými pedagogickými pracovišti.
 • doporučování vhodných informačních zdrojů a vhodných poradenských subjektů v návaznosti na žákovu situaci a poradenské potřeby;
 • příprava pro vstup na trh práce (příprava na pracovní pohovor, pomoc, konzultace při zpracování CV);
 • poradenství v oblasti mobility a profesních příležitostí v zahraničí;
 • komunikace s rodiči, včetně skupinového poradenství pro žáky a rodiče;
 • podpora žáků se s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasným ukončením studia při výběru povolání a při vstupu na trh práce;
 • spolupráce s krajskými institucemi, organizacemi a firmami při realizaci průřezového tématu Člověk a svět práce ve školách a podpoře při vstupu na trh práce, realizace exkurzí, spolupráce s ÚP ČR a poradenskými pedagogickými pracovišti.
V případě zájmu si můžete domluvit individuální konzultaci dle svých potřeb.

Kontakt:

telefon: 584 411 100

Návštěva University of Applied Sciences in Nysa

V pondělí 19.3.2018 jsme se společně s 8 studenty 4. ročníku maturitních oborů vydali na návštěvu vysoké školy v Nyse - University of Applied Sciences in Nysa. Program začínal prezentací programu CAM a aplikace Autodesk 123D sloužící ke skenování pomocí telefonu. Poté jsme shlédli skenování strukturálním světlem ve 3D. Žáci si vyzkoušeli výrobu 3D modelu v programu Autodesk Invent ... (více)

Salmondo

Ve školním roce 2018/2019 si studenti budou moci za nízký obnos peněz a částečného zafinancování ze strany školy zakoupit přístup do webové stánky SALMONDO…….. O Salmondu Během studia jsme sami poznali, jak náročné je činit zásadní rozhodnutí o své budoucnosti na vlastní pěst a jak užitečná je každá informace a rada, která pomůže zvolit správně. Když ... (více)