eMko - nejen škola budoucnosti

Informační měsíčník NAŠE MĚSTO o nás napsal:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební Jeseník existuje od roku 1985. Technicky zaměřená škola se během více jak třicetileté existence stala pevnou součástí Jesenicka a Olomouckého kraje. Za tuto dobu zde mnoho absolventů získalo pevný základ svého uplatnění nejen v praxi, ale i pro další studium na vysokých školách. Aby škola mohla úspěšně pokračovat v „produkci“ takto úspěšných absolventů, musí vycházet a přizpůsobovat se požadavkům, které si žádají, například firmy, vysoké školy, úřad práce.

Celý článek najdete zde.