Recenze od našich partnerů

01/2020 Poděkování od ZŠ Fučíkova

Dobrý den pane řediteli,

touto cestou bych ráda poděkovala paní Ing. Lence Kuschnerové za spolupráci, vstřícnost a ochotu. Na dni otevřených dveří jsem se s ní domluvila, že přijdou k nám do školy předvést a představit nám stavebnici "Teifoc". Spolupráce byla úžasná, naši žáci si to velmi užili a byli nadšeni. Dokonce všichni za zdárné dokončení stavby obdrželi od vašich studentů a paní inženýrky sladkou odměnu a velikou medaili, za což jim jménem dětí velmi děkuji. A vzhledem k tomu, že se to našim žákům velmi líbilo, domluvily jsme se na další spolupráci, která proběhne již příští týden. Ještě jednou paní učitelce a studentům moc děkujeme za úžasnou spolupráci a profesionální přístup.

S pozdravem

Mrázová Jana

09/2019 Poděkování Policie ČR

Poděkování nám zaslala vedoucí územního odboru Jeseník, Krajského ředistelství policie Olomouckého kraje plukovník Mgr. Bc. Ludmila Andělová za spolupráci při organizaci akce "Bezpečnost bez hranic".

Celý text naleznete v tomto dokumentu.


05/2019 Poděkování za praxi našich žáků - BIRKI

Otevřený dopis s pochvalou pro naše žáky zaslala paní Helena Schrommová - děkujeme ji a hlavně našim žákům.

Níže uvedení studenti si zaslouží extra pochvalu za pracovitost, vstřícnost, šikovnost a obětavost s jakou prováděli praxi od 13.5.-24.5.2019 v naší společnosti.

Jmenovitě:

 • Botek Daniel
 • Mestický Michal
 • Novotný Jiří
 • Rolník Lubomír
 • Urban Lukáš
 • Vícha Jiří
 • Vízner Lukáš

Dále potvrzujeme praxi studentů v oboru:

 • zápustkové kování
 • elektrostatické nanášení základní barvy ( komaxit)
 • sítotisk
 • zámečnické práce
 • práce při údržbě strojů a zařízení

Závěrem chceme poděkovat, že tato spolupráce byla oboustranně přínosná a rádi bychom i v příštím období se školou spolupracovali.

S pozdravem

V Jeseníku , dne 28.5.2019

Helena Schrommová


02/2019 - měsíčník MĚSTO JESENÍK

Moderní stroje i učebna Merkur zatraktivňují výuku


Zvýšit kvalitu vzdělávání a zároveň reagovat na stálý nedostatek řemeslníků. To je cílem projektu ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti strojírenském a stavebním v Je - seníku pod názvem Pořízení CNC strojů, konvenčních obrá - běcích strojů a vybudování multifunkční výukové učebny.

Díky zapojení naší školy do pro‐ jektu byl pro naše žáky, obráběče kovů a strojní mechaniky, pořízen konvenční soustruh s digitálním odměřováním, který nám dodala První hanácká BOW spol. s.r.o. Tento soustruh je umístěn ve strojírenské hale v části obrobna. Následně jsme získali další dva stro‐ je ‐ Frézovací a vrtací CNC centrum a CNC soustruh od firmy ROMI. Jelikož žáci během svého studia získávají nejen teoretické vědomos‐ ti, je zapotřebí poskytnout jim také dostatečné praktické zkušenosti, jež vedou k lepšímu uplatnění na trhu práce.

Cílem je zvýšit kvalitu infrastruk‐ tury střední školy a modernizovat výuku v oborech stavebnictví, stro‐ jírenství, strojní mechanik, obráběč kovů, instalatér a zedník. Některé prostory v objektu praktické výuky nebyly využívány, a proto v rámci modernizace vznikla i multifunkční výuková učebna, do níž byly zakoupeny stavebnice MERKUR. Díky realizaci projektu se významně podpoří zkvalitnění a zatraktivnění výuky a zároveň napomůže lepšímu uplatnění žáků na trhu práce. Mul‐ tifunkční výukovou učebnu „MER‐ KUR“ mohou využívat i žáci a děti ze ZŠ a MŠ, a tak se podpoří větší zájem dětí o technické a řemeslné činnosti. Spolupráce byla uzavřena se ZŠ Jeseník, ZŠ a MŠ Lipová‐lázně, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem, OU Lipová‐lázně. Žáci 2. stupně ZŠ absolvují praktickou výuku v roz‐ mezí 4 vyučovacích hodin za každé pololetí. Výuka je zaměřena především na rozšíření dosavadních praktických znalostí. V rámci pro‐ jektu spolupracujeme s místními firmami jako Ondřejovická strojír‐ na a.s., Řetězárna a.s. Česká Ves, Semaco tools and software s.r.o. A za jejich ochotu, vstřícnost a čas s námi spolupracovat a rozvíjet dovednosti našich žáků jim děku‐ jeme.

Dagmar Tlamková

Poděkování zaměstnancům


Ve Vodní tvrzi se v závěru roku 2018 setkali všichni zaměstnanci SOŠ a SOU strojírenského a stavebního Jeseník na pozvání ředitele školy Mgr. Jiřího Viterny. Setkání se mimo jiné zúčastnili také starostka města Jeseník Mgr. Zdeňka Blišťa‐ nová a ředitel Vlastivědného muzea Mgr. Pavel Rušar. Všichni tři poděkovali jednotlivě zaměstnancům eMka za jejich celoroční práci a předali jim drobný dárek v podobě vánočního stromečku, který vyrobili žáci eMka pod vedením mistrů odborného výcviku.

Při této příležitosti byl vyhlášen ředitelem školy Pedagog roku, kterým se stal
Ing. Ladislav Šuška za pozitivní a lidský přístup k žákům. Ocenění Nepedagog roku získal Petr Kutlák za vynikající práci pro rozvoj školy. Mgr.

Adriana Kowalcze

10.09.2018

71. mechanizovaný prapor "Sibiřský"
poděkování za přípravu a vzornou účast studentů .....

12. 07. 2018

Mezinárodní tým mladých badatelů míří na Jesenicko, celý článek zde.

10. 05. 2018

Dne 10.5.2018 se v jídelně na eMku uskutečnilo setkání Řídícího výboru a pracovních skupin v projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Jeseník. Již při našem příchodu bylo vše připraveno tak, abychom se cítili příjemně. Usměvavý a vstřícný obsluhující personál, perfektně připravené stoly. Výborné bylo i pohoštění, na kterém si všichni pochutnali. Ocenili jsme bezproblémové technické zázemí (dataprojektor, počítač, apod.). Na závěr jsme využili možnosti prohlédnout si novou sportovní halu v blízkosti školy. Vše klaplo na jedničku. Děkujeme!

Ing. Markéta Bartáková

06. 06. 2017

Dobrý den pane řediteli,
v pátek 2. 6. proběhla u Vás beseda s Vašimi žáky na téma "jak je těžké být fotbalovým rozhodčím". Akci organizoval KFS Ol. Kraje prostřednictvím ligového rozhodčího Mgr. Petra Vysloužila. Besedy se zúčastnilo 20 Vašich žáků a celých 60 min. trpělivě poslouchali. Nakonec došlo i na neformální debatu.
Celou akci hodnotím kladně. 
Na závěr Vám chci poděkovat za spolupráci.
Věřím, že není poslední. Lubomír Samek předseda KR OFS Jeseník

Ke stažení