Recenze od našich partnerů

02/2019 - měsíčník MĚSTO JESENÍK

Moderní stroje i učebna Merkur zatraktivňují výuku


Zvýšit kvalitu vzdělávání a zároveň reagovat na stálý nedostatek řemeslníků. To je cílem projektu ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti strojírenském a stavebním v Je - seníku pod názvem Pořízení CNC strojů, konvenčních obrá - běcích strojů a vybudování multifunkční výukové učebny.

Díky zapojení naší školy do pro‐ jektu byl pro naše žáky, obráběče kovů a strojní mechaniky, pořízen konvenční soustruh s digitálním odměřováním, který nám dodala První hanácká BOW spol. s.r.o. Tento soustruh je umístěn ve strojírenské hale v části obrobna. Následně jsme získali další dva stro‐ je ‐ Frézovací a vrtací CNC centrum a CNC soustruh od firmy ROMI. Jelikož žáci během svého studia získávají nejen teoretické vědomos‐ ti, je zapotřebí poskytnout jim také dostatečné praktické zkušenosti, jež vedou k lepšímu uplatnění na trhu práce.

Cílem je zvýšit kvalitu infrastruk‐ tury střední školy a modernizovat výuku v oborech stavebnictví, stro‐ jírenství, strojní mechanik, obráběč kovů, instalatér a zedník. Některé prostory v objektu praktické výuky nebyly využívány, a proto v rámci modernizace vznikla i multifunkční výuková učebna, do níž byly zakoupeny stavebnice MERKUR. Díky realizaci projektu se významně podpoří zkvalitnění a zatraktivnění výuky a zároveň napomůže lepšímu uplatnění žáků na trhu práce. Mul‐ tifunkční výukovou učebnu „MER‐ KUR“ mohou využívat i žáci a děti ze ZŠ a MŠ, a tak se podpoří větší zájem dětí o technické a řemeslné činnosti. Spolupráce byla uzavřena se ZŠ Jeseník, ZŠ a MŠ Lipová‐lázně, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem, OU Lipová‐lázně. Žáci 2. stupně ZŠ absolvují praktickou výuku v roz‐ mezí 4 vyučovacích hodin za každé pololetí. Výuka je zaměřena především na rozšíření dosavadních praktických znalostí. V rámci pro‐ jektu spolupracujeme s místními firmami jako Ondřejovická strojír‐ na a.s., Řetězárna a.s. Česká Ves, Semaco tools and software s.r.o. A za jejich ochotu, vstřícnost a čas s námi spolupracovat a rozvíjet dovednosti našich žáků jim děku‐ jeme.

Dagmar Tlamková

Poděkování zaměstnancům


Ve Vodní tvrzi se v závěru roku 2018 setkali všichni zaměstnanci SOŠ a SOU strojírenského a stavebního Jeseník na pozvání ředitele školy Mgr. Jiřího Viterny. Setkání se mimo jiné zúčastnili také starostka města Jeseník Mgr. Zdeňka Blišťa‐ nová a ředitel Vlastivědného muzea Mgr. Pavel Rušar. Všichni tři poděkovali jednotlivě zaměstnancům eMka za jejich celoroční práci a předali jim drobný dárek v podobě vánočního stromečku, který vyrobili žáci eMka pod vedením mistrů odborného výcviku.

Při této příležitosti byl vyhlášen ředitelem školy Pedagog roku, kterým se stal
Ing. Ladislav Šuška za pozitivní a lidský přístup k žákům. Ocenění Nepedagog roku získal Petr Kutlák za vynikající práci pro rozvoj školy. Mgr.

Adriana Kowalcze

10.09.2018

71. mechanizovaný prapor "Sibiřský"
poděkování za přípravu a vzornou účast studentů .....

12. 07. 2018

Mezinárodní tým mladých badatelů míří na Jesenicko, celý článek zde.

10. 05. 2018

Dne 10.5.2018 se v jídelně na eMku uskutečnilo setkání Řídícího výboru a pracovních skupin v projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Jeseník. Již při našem příchodu bylo vše připraveno tak, abychom se cítili příjemně. Usměvavý a vstřícný obsluhující personál, perfektně připravené stoly. Výborné bylo i pohoštění, na kterém si všichni pochutnali. Ocenili jsme bezproblémové technické zázemí (dataprojektor, počítač, apod.). Na závěr jsme využili možnosti prohlédnout si novou sportovní halu v blízkosti školy. Vše klaplo na jedničku. Děkujeme!

Ing. Markéta Bartáková

06. 06. 2017

Dobrý den pane řediteli,
v pátek 2. 6. proběhla u Vás beseda s Vašimi žáky na téma "jak je těžké být fotbalovým rozhodčím". Akci organizoval KFS Ol. Kraje prostřednictvím ligového rozhodčího Mgr. Petra Vysloužila. Besedy se zúčastnilo 20 Vašich žáků a celých 60 min. trpělivě poslouchali. Nakonec došlo i na neformální debatu.
Celou akci hodnotím kladně. 
Na závěr Vám chci poděkovat za spolupráci.
Věřím, že není poslední. Lubomír Samek předseda KR OFS Jeseník

Ke stažení