Pořízení CNC strojů, konvenčních obráběcích strojů a vybudování multifunkční výukové učebny

Projekt „Pořízení CNC strojů, konvenčních obráběcích strojů a vybudování multifunkční výukové učebny“ Střední odborné školy a Středního odborného učiliště strojírenského a stavebního v Jeseníku reaguje na zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce. Projekt rovněž reaguje na stálý nedostatek řemeslníků. Jelikož žáci během svého studia získávají především teoretické vědomosti, je zapotřebí poskytnout jim rovněž praktické zkušenosti. Pořízení CNC strojů, konvenčního obráběcího stroje a vybudování multifunkční výukové učebny představuje efektivní cestu k dosažení profesních a odborných kompetencí žáků ve stavebních a strojírenských oborech. Projekt je spolufinancován z prostředků EU a MMR ČR. Reg. č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002577.

Ke stažení