EDUgrant

SPŠ Jeseník se zapojila do projektu EDUgrant, který škole zapůjčil pomůcky do nově otevřené učebny robotiky.

Pomůcky zakoupené v rámci projektu EDUgrant slouží k HW vybavení učebny robotiky a jsou určeny pro 22 žáků, kdy se počítá se skupinovou prací dvou žáků na jednu sadu pomůcek (PC + robotická sada).

Primárně jsou pomůcky určeny pro výuku v oboru Informační technologie

  • První ročník předmět robotika (celkem 2h za studium)
  • První až čtvrtý ročník předmět programování (celkem 11h za studium)

Dále chceme rozvíjet pomocí pomůcek koncept STEM ve výuce, kde zapojíme další přírodovědné předměty všech maturitních oborů (strojírenství, stavebnictví, Informační technologie) jako je strojírenská technologie, matematika, fyzika, kontrola a měření, mechanika.

  • Třetí ročník učivo algoritmizace (2h za studium)
  • První až třetí ročník předmět mechanika (6h za studium)
  • První až čtvrtý ročník předmět strojírenská technologie (10h za studium)
  • Druhý ročník předmět kontrola a měření (2h za studium)
  • Matematika
  • Fyzika

A v neposlední řadě plánujeme využití učebny robotiky k výuce polytechnického vzdělávání na ZŠ pomocí volitelných kroužků a úzké spolupráce s místními ZŠ.

Dne 22. 10. 2020 Průmyslová škola Jeseník ve spolupráci s pražskou organizací Eduteam a se Správou informačních technologií (SIT) Plzeň zrealizovala interaktivní školení, kde se pedagogové seznámili s novými trendy v robotice. Pedagogové ke školení využívali pomůcky zakoupené v rámci projektu EDUgrant.

Fotografie
edugrant-banner-square-500-02-16079649540phpjrsm42.png