Máme to za sebou a rádi vzpomínáme!

Máme to za sebou a rádi vzpomínáme!

Žáci z eMka v Irsku a Anglii

Naše škola, SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník, získala v roce 2017 grant v rámci projektu Erasmus+ na uspořádání zahraničních odborných stáží žáků.

Na konci dubna 2018 jsme vyslali 30 žáků školy a 3 doprovodné osoby do Anglie (Portsmouth) a Irska (Cork, Mallow). Projektu se zúčastnili žáci z 3. ročníků studijních oborů Strojírenství a Stavebnictví a žáci z 2. a 3. ročníků učňovských oborů Strojní mechanik, Instalatér, Zedník a Obráběč kovů.

Stáže jsou hrazené z prostředků Evropské komise. Účastníci tak měli zdarma přípravné kurzy, leteckou dopravu na stáž a ubytování v hostitelských rodinách s polopenzí. Dále obdrželi finanční prostředky na obědy a místní dopravu během stáže. V první polovině stáže byl v zahraničí přítomný doprovodný učitel a poté byl na místě zajištěn tutoring ze strany zahraniční partnerské organizace.

Žáci získali odbornou praxi v zahraničních firmách dle svého studijního zaměření v délce 4 týdnů. Jejich odjezdu na stáž předcházela půlroční jazyková příprava. Účastníci získali nové odborné znalosti, dovednosti a kompetence ve svém oboru. Délka práce byla 6-8 hodin denně, 5 dní v týdnu.  Víkendy byly volné a vyplněné kulturním programem.  Účastníci tak měli dostatek času poznat hostitelskou zemi, seznámit se s tamními zvyky a tradicemi.

Zúčastnění žáci obdrželi na konci stáže doklad o získané praxi, tzv. Europass Mobility, který uznávají zaměstnavatelé a VŠ v celé EU. Europass usnadní získání pracovního místa po ukončení studia.  Některé VŠ po předložení Europassu odpustí přijímací zkoušky z cizího jazyka.

Přínos pro žáky spočívá v posílení jazykových dovedností a získání pracovních zkušeností. Pro studenty má praxe i osobnostní význam. Byli odloučeni od svých rodin a přátel a museli se při řešení každodenních záležitostí spoléhat sami na sebe. Hostitelská rodina fungovala v mnoha ohledech jinak než rodina primární. Firma, ve které pracovali, pro ně rovněž byla jakýmsi novým prostředím. Nicméně všichni žáci tuto nelehkou zkoušku zvládli a zaměstnavatelé je hodnotili velice pozitivně. Dle jejich hodnocení jsou naši žáci pracovití, flexibilní a rychle se učí.

Žáci se z praxe vrátili spokojení a naplnění novými příjemnými zážitky a zkušenostmi. Na následující školní rok naše škola opět uspěla s žádostí o grant pro 28 žáků na měsíční stáž a pro 2 žáky na stáž v délce 3 měsíců.

V pátek 15. června 2018 se žáci naší školy sešli v jídelně, aby si vyslechli prezentace spolužáků, kteří se v květnu zúčastnili zahraniční stáže v Irsku a Anglii v rámci programu Erasmus +.

Ke stažení