Erasmus+ 2017

Škola získala grant ve výši 89 939 euro na uspořádání zahraničních odborných stáží žáků.

V rámci projektu vyšleme na stáže 30 žáků školy a 3 doprovodné osoby. Účastnit projektu se mohou žáci ze 3. ročníku studijních oborů Strojírenství a Stavebnictví a žáci z 2. a 3. ročníků učňovských oborů Strojní mechanik, Instalatér, Zedník a Obráběč kovů. Žáci budou získávat odbornou praxi v irských a anglických firmách. Praxe budou trvat 4 týdny a budou součástí povinné školní praxe.

20 žáků a 2 doprovodné osoby pojedou na stáž do Irska (Cork, Mallow) a 10 žáků a 1 doprovodná osoba pojedou do Velké Británie (Portsmouth).

Stáže účastníků budou probíhat v irských a anglických firmách v oblasti stavebnictví a strojírenství. Účastníci získají nové odborné znalosti, dovednosti a kompetence ve svém oboru. Během stáže budou účastníci plnit příslušnou jednotku výsledků učení ECVET pod vedením experta z hostitelské organizace. Délka práce bude 6-8hodin denně, 5 dní v týdnu. Víkendy budou volné a bude v nich probíhat kulturní program. Účastníci tak budou mít dostatek času poznat hostitelskou zemi.

Na konci stáže obdrží účastníci doklad o získané praxi, tzv. Europass Mobilita, který uznávají zaměstnavatelé a VŠ v celé EU. Europass usnadní získání pracovního místa po ukončení studia. Na některých VŠ po předložení Europassu odpustí přijímací zkoušky z cizího jazyka.

Doprava na stáž bude zajištěna letecky. Ubytování bude v hostitelských rodinách s polopenzí.

V první polovině stáže bude v zahraničí přítomný doprovodný učitel a poté bude na místě zajištěn tutoring ze strany zahraniční partnerské organizace.

Před stáží poskytneme účastníkům přípravný kurz, který bude probíhat ve škole mimo běžnou výuku. Kurz bude obsahovat jazykovou, kulturní, organizační a pracovní přípravou. Účastníci budou pracovat na zlepšení angličtiny, seznámí se s cílovou zemí a s průběhem a organizací praxe.

Stáže jsou hrazené z prostředků Evropské komise. Účastníci mají zdarma přípravné kurzy, zajištěnou dopravu na stáž a ubytování s polopenzí. Dále obdrží finanční prostředky na obědy a místní dopravu během stáže.

Fotografie
erasmus_1.jpg
erasmus_2.jpg
erasmus_4.jpg
erasmus_5.jpg
erasmus_6.jpg
erasmus_7.jpg
erasmus_8.jpg
erasmus_3.jpg
erasmus_9.jpg