ERASMUS + 2018

Škola získala grant ve výši 107 749 euro na uspořádání zahraničních odborných stáží pro 30 žáků školy.

Projekt zahrnuje 2 aktivity – krátkodobé a dlouhodobé odborné stáže žáků v podniku. Krátkodobých 4týdenních stáží se zúčastní 28 žáků a dlouhodobých 3 měsíčních stáží 2 žáci.

20 stáží se uskuteční v Irsku a 10 v Anglii.  Na stáže žáky doprovodí 3 učitelé školy. Praxe budou probíhat jako povinné školní praxe.

Stáže jsou určené pro žáky 2. a 3. ročníků studijních oborů Strojírenství a Stavebnictví a učňovských oborů Strojní mechanik, Instalatér, Zedník a Obráběč kovů.  

Přehled stáží

10 žáků pojede na 4týdenní stáž do Velké Británie (Portsmouth) a doprovodí je 1 učitel,

20 žáků pojede na 4týdenní stáž do Irska - Cork a Sligo a doprovodí je 2 učitelé,

2 žáci pojedou na 3 měsíční stáž do Irska (Sligo).

Termíny stáží

4týdenní stáže ve Velké Británii a v Irsku proběhnou na přelomu dubna a května 2019.

3měsíční stáže v Irsku proběhnou v období duben–červenec 2019.

Stáže účastníků budou probíhat v irských a anglických firmách v oblasti stavebnictví a strojírenství a v příbuzných oborech. Účastníci získají nové odborné znalosti, dovednosti a kompetence v oboru studia. Během stáže budou účastníci plnit příslušnou jednotku výsledků učení ECVET pod vedením experta z hostitelské organizace.

Praxe bude probíhat v rozsahu 6-8 hodin denně, 5 dní v týdnu.  Víkendy budou volné a bude na ně zajištěn kulturní program. Účastníci tak budou mít dostatek času poznat hostitelskou zemi.

Na konci stáže obdrží účastníci doklad o získané praxi, tzv. Europass – mobilita, který uznávají zaměstnavatelé a vybrané VŠ v celé EU. Europass usnadní účastníkům stáží získání pracovního místa.  Na některých VŠ po předložení Europassu odpouští zájemcům o studium přijímací zkoušky z cizího jazyka.

Doprava na stáž bude zajištěna letecky. Ubytování bude v hostitelských rodinách. V rodinách je zajištěna i polopenze.

Během prvních 2 týdnů stáže bude v zahraničí přítomný učitel. Péči o účastníky bude po celou dobu poskytovat též místní tutor z partnerské organizace.

Před stáží poskytneme účastníkům přípravný kurz, který bude probíhat ve škole mimo běžnou výuku. Účastníci absolvují kurz angličtiny vč. online kurzu, kulturní seminář, organizační přípravu a pracovní přípravu.

Účastníci budou pracovat na zlepšení angličtiny, seznámí se s cílovou zemí a s průběhem a organizací praxe.

Stáže jsou plně hrazené z prostředků Evropské komise. Účastníci mají zaplacené přípravné kurzy, dopravu na stáž a ubytování s polopenzí. Dále obdrží kapesné na pobyt, ze kterého si budou moci hradit obědy, místní dopravu během stáže a další pobytové výdaje.